DİREN GEZİ

Meğerse….
Dün gece..
Bakanlar kurulu toplanmış, Diren-Gezi eylemini tartışıyorlar. Milli Eğitim Bakanı ‘kararlar vermeden önce direnişçileri  anlamak için uzmanlardan yardım alalım’ diyor. Hemen kuşaklar konusunda çalışmalar yapmış olan birkaç insan kaynakları uzmanı ve psikiyatrist toplantıya davet ediliyor.
Saatler sonra doğum tarihleri göz önüne alınınca bakanlar kurulunun uyumlu ve kuralcı sıfatlarıyla tanımlanan kuşaklardan oluştuğu anlaşılıyor. Hükümette  ülkemiz nüfusunun  yüzde yirmi altısının temsil edildiği ortaya çıkıyor. İleri demokrasiyi ülkemize getirmekte kararlı olan üyeler, rekabetçi diye tanımlanan X, Yaratıcı diye tanımlanan Y ve duygusal diye tanımlanan Z kuşaklarıyla empati kurabilmek için  onların özelliklerini öğrenmek amacıyla ellerinde dosyalarla evlerine dağılıyorlar.
 Ülkeyi barış içinde yönetebilmek için nüfusun yüzde yetmiş dördünü temsil eden  kuşakları iyi anlamak, sağlıklı iletişim kurmak, istekleri konusunda uzlaşabilmek gerektiğinin bilincindeler.
Aynı saatte İstanbul Gezi Parka, Ankara Kuğulu Parka, İzmir Gündoğdu meydanına ellerinde kırmızı karanfillerle bakanlardan, valilerden, çeşitli daire yöneticilerinden oluşmuş gruplar geliyor. Her şeyi sorgulayan WHY (nasıl yani) Y kuşağıyla söyleşmek için çadırların önüne oturuyorlar. Karşılıklı söyleşirken isteyen çay, isteyen ayran, isteyen bira içiyor. Yemeklerini paylaştıklarını, çöplerini topladıklarını, kandillerini kutladıklarını, kütüphanelerini kurduklarını, ölülerine sahip çıktıklarını, hep birlikte ağlayıp,  hep birlikte güldüklerini, kimseden emir almadan,  kimseye emir vermeden her konuda hemen, organize olabildiklerini gözleriyle görüyorlar. Adalet,  özgürlük,  aile,  sevgi,  dayanışma, paylaşma değerlerini sahiden içselleştirerek yaşadıklarını, tüm isteklerinin yalansız,  dolansız,  katılımcı, bağımsız ve adil bir demokratik düzen olduğunu anlıyorlar.
Parklardaki yetkili konuklar geçmiş günlerde, bir şiir, bir slogan, bir başörtüsü uğruna yaşadıkları acıları anımsıyor,  yürekler yumuşuyor, emir vermeye alışmış diller tutuluyor,  tabular sarsılıyor halka verilen helalleşme ve BARIŞ sözleri anımsanıyor. Park sakinleri mutlu, resimler çekiyorlar, anında tüm dünyayla paylaşıyorlar.
Konuklar ve gezi direnişçileri bundan böyle ülkenin yüzde yüzü olarak tüm canlıları ilgilendiren bütün projeleri birlikte yapma ve hayata geçirme kararı alarak sarılıyorlardı kiii.. gülümseyerek uyandım.
MEĞERSE RÜYAYMIŞ.
                                                                 Nevzat Süer Sezgin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder